Μηνιαία αρχεία: Ιούνιος 2018

3 άρθρα

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Βήμα”

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” Η Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής […]

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Άλμα

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” Η Δράση ΕΣΠΑ: “Ψηφιακό Άλμα” στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός Δράσης ΕΣΠΑ: “Ψηφιακό Άλμα” 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι Δράσης ΕΣΠΑ: “Ψηφιακό Άλμα” Δικαιούχοι της Δράσης ΕΣΠΑ: “Ψηφιακό Άλμα” είναι πολύ μικρές, μικρές και […]

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” Η Δράση ΕΣΠΑ “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης ΕΣΠΑ “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η δράση ΕΣΠΑ: “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” συγχρηματοδοτείται από […]