Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2018

2 άρθρα

GDPR

GDPR και Υφιστάμενη Συγκατάθεση / Συναίνεση βάσει της οδηγίας 95/46 / ΕΚ

GDPR και Υφιστάμενη Συγκατάθεση / Συναίνεση βάσει της οδηγίας 95/46 / ΕΚ Σύμφωνα με το WP 29: Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα βάσει υφιστάμενης συγκατάθεσης σύμφωνα με την προηγούμενη Οδηγία και τους τοπικούς κανονισμούς δεδομένων δεν χρειάζεται να ανανεώσουν συνολικά πλήρως όλες τις υπάρχουσες σχέσεις συναίνεσης με τα υποκείμενα των […]

GDPR

GDPR: Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

GDPR: Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ενεργοποιείται από τις 25 Μαΐου 2018. Ένα από τα βασικά ζητήματα για έναν οργανισμό είναι να κατηγοριοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ευαίσθητα και μη. Παρατίθεται η κατηγοριοποίηση Προσωπικών Δεδομένων όπως έχουν χαρακτηριστεί και  εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων […]