Μηνιαία αρχεία: Φεβρουάριος 2018

4 άρθρα

Moosend Logo

GDPR και Email Marketing: Η περίπτωση της Moosend. Σύντομο case study και οι ενέργειες προς την πλήρη συμμόρφωση με το GDPR

GDPR και Email Marketing: Η περίπτωση της Moosend. Σύντομο case study και οι ενέργειες προς την πλήρη συμμόρφωση με το GDPR. Εισαγωγή / Πεδίο Εφαρμογής: Τι είναι το email marketing; Το Email marketing, αναφερόμενο ως marketing μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Ελληνικά, αποτελεί μέθοδο άμεσης προώθησης προϊόντων με την χρήση των emails […]

Αναπτυξιακός Νόμος 2016

[UPD] Αναπτυξιακός Νόμος 2017-18:2η Παράταση υποβολών μέχρι 7 Μαΐου 2018

[Updated] Δεύτερη Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου [UPDATED] Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, παρατείνεται έως τις 7 Μαΐου 2018 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον 2ο κύκλο του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», […]

GDPR

GDPR και ο ρόλος του DPO: Τι είναι ο DPO, τι αρμοδιότητες και τι υποχρεώσεις έχει;

GDPR και ο ρόλος του DPO: Τι είναι ο DPO, τι αρμοδιότητες και τι υποχρεώσεις έχει; Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις Ποιοι οργανισμοί πρέπει να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO); Ο ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι υποχρεωτικός: εάν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα (ανεξάρτητα από το είδος […]

GDPR

GDPR και Ναυτιλία: Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ναυτιλιακό κλάδο και τις Ναυτιλιακές Εταιρείες. Ορισμός, Σημεία Προσοχής και Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

GDPR και Ναυτιλία: Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ναυτιλιακό κλάδο και τις Ναυτιλιακές Εταιρείες. Ορισμός, Σημεία Προσοχής και Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις   Πότε θα ενεργοποιηθεί ο GDPR για τις ναυτιλιακές εταιρείες; Ο GDPR θα ενεργοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2018. Η ημερομηνία είναι τελική και για κάθε μορφή οργανισμού […]