Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2018

2 άρθρα

GDPR Ξενοδοχείων: Σημεία Προσοχής και Οδηγός σε 5 βήματα για συμμόρφωση με τον GDPR σε ξενοδοχειακές / τουριστικές επιχειρήσεις

GDPR Ξενοδοχείων Σημεία Προσοχής και Οδηγός σε 5 βήματα για συμμόρφωση με τον GDPR σε ξενοδοχειακές / τουριστικές επιχειρήσεις Το GDPR και ο ξενοδοχειακός τομέας Όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων, υπάρχουν λίγοι τομείς τόσο ευάλωτοι σε απειλές όσο ο ξενοδοχειακός τομέας. Με τον όγκο πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και πιστωτικών καρτών […]

PSD2

PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα

PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία […]