Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2017

3 άρθρα

Ξενοδοχεία: Κλαδική Μελέτη Εθνικής Τράπεζας (Αύγουστος 2017)

Ξενοδοχεία: Κλαδική Μελέτη Εθνικής Τράπεζας (Αύγουστος 2017) Στην Κλαδική Μελέτη για Ξενοδοχεία της Εθνικής Τράπεζας παρατηρούμε την εξέχουσα σημασία της συνέχισης της αναβάθμισης των ξενοδοχειακών υποδομών, η οποία έχει ήδη ωφελήσει τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου και του συνολικού τουριστικού τομέα Ξενοδοχεία: Συνεισφορά 3,5% στο ΑΕΠ Σε σταθερό πυλώνα ανάπτυξης […]

GDPR

GDPR GAP Analysis: Τι είναι και τι περιλαμβάνει μια ανάλυση ελλείψεων στο πλαίσιο του GDPR

GDPR GAP Analysis: Τι είναι και τι περιλαμβάνει μια ανάλυση ελλείψεων στο πλαίσιο του GDPR GDPR GAP Analysis: Τι είναι; Μια μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis) στο πλαίσιο του GDPR είναι μια τεχνική και αιτιολογημένη αναλυτική έκθεση ελλείψεων, ορθών πρακτικών και προτάσεων βελτίωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας […]

Agriculture and food

Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις

Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις Ο Αναπτυξιακός 2017 θα είναι εν ενεργεία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Βασίζεται στον Αναπτυξιακό 2016 και προβλέπει και ενισχύσεις σχετικά με Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις. Συγκεκριμένα, στο    γίνεται καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα […]