Μηνιαία αρχεία: Ιούλιος 2017

5 άρθρα

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουρ- γίας τουριστικών καταλυμάτων

Ξενοδοχεία: Διαδικασία και Δικαιολογητικά έκδοσης Άδειας Λειτουργίας / Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Ξενοδοχεία: Διαδικασία και Δικαιολογητικά έκδοσης Άδειας Λειτουργίας / Ειδικού Σήματος Λειτουργίας καθώς και  Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσα σε αυτά. Περίληψη: Η διαδικασία έκδοσης άδειας ή ειδικού σήματος λειτουργιας όπως λέγεται η Άδεια Λειτουργίας για τα Τουριστικα Καταλύματα (Ξενοδοχεία) είναι η εξής : Κατάθεση φάκελο με δικαιολογητικα στις κατά τόπους αρμόδιες […]

Hotel Investment Strategies

Ξενοδοχεία: Επενδυτικές στρατηγικές για τον Ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα

Ξενοδοχεία: Επενδυτικές στρατηγικές για τον Ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα Η αγορά των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση στρατηγικών για επιτυχημένες επενδύσεις στον τουριστικό / ξενοδοχειακό κλάδο. Η αγορά των ξενοδοχείων στην Ελλάδα Η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο προορισμό, με 25 εκ. αφίξεις τουριστών το 2015, αυξημένες από […]

Big Data And The Tourism Industry

Ξενοδοχεία: 3 επιτυχημένες στρατηγικές προσέλκυσης πελατών

Ξενοδοχεία: 3 επιτυχημένες στρατηγικές προσέλκυσης πελατών Οι στρατηγικές που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων πελατών αποτελούν μια συναρπαστική ευκαιρία, αλλά μόνο αν τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα να ενσωματώσουν τα δεδομένα των πελατών τους με αυτοματοποιημένες λύσεις μαζικού προσωποποιημένου μάρκετινγκ. Με αυτό τον τρόπο θα ξεκλειδώσουν ευκαιρίες εξατομίκευσης σε μαζική κλίμακα – […]

Agriculture and food

ΕΣΠΑ Αγροτικές Επιδοτήσεις: ΜΕΤΡΟ 4.2. 2: Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΕΣΠΑ Αγροτικές Επιδοτήσεις: ΜΕΤΡΟ 4.2. 2: Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Ποιούς αφορά το ΕΣΠΑ Αγροτικές Επιδοτήσεις: ΜΕΤΡΟ 4.2. 2: Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Το ΕΣΠΑ Αγροτικές Επιδοτήσεις: ΜΕΤΡΟ 4.2. 2: Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη […]

R&D Funding

Πρόσκληση ΕΣΠΑ R&D: Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»-«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»-«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”

Δράση ΕΣΠΑ “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» -«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Στόχος της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» -«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Βασικός στόχος της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» -«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της […]