Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2017

1 άρθρο

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουρ- γίας τουριστικών καταλυμάτων

Ξενοδοχεία: Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Ξενοδοχεία: Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα ξενοδοχεία και την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τους. Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα ξενοδοχεία και την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση Αριθμ. 8592, […]