Προκήρυξη Δράσης “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ”

Προκήρυξη Δράσης "Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ" Οι αιτήσεις συμμετοχής στη Δράση "Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ" γίνονται δεκτές από 23 Μαρτίου 2017 Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με…
Περισσότερα...