Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2017

1 άρθρο

R&D Funding

Προκήρυξη Δράσης “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ”

Προκήρυξη Δράσης “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ” Οι αιτήσεις συμμετοχής στη Δράση “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ” γίνονται δεκτές από 23 Μαρτίου 2017 Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των […]