Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2017

4 άρθρα

ενισχυση τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων 2017: “Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων”

ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων 2017: Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων” [highlight]Τελευταία Ενημέρωση: 8/11/2017[/highlight] Τι θα ενισχύει η δράση ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων 2017:”Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων“ Η δράση ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων 2017 Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων” αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για […]

Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Αναπτυξιακός Νόμος: Δεύτερη παράταση

Δεύτερη παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο Δεύτερη Παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες […]

R&D Funding

Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: 30% έκπτωση σε δαπάνες R&D

Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και έκπτωση με 30% προσαύξηση Τι είναι η “Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και έκπτωση, με 30% προσαύξηση”. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για το φορολογικό έτος 2016 δέχτηκε αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής […]

Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2017 είναι ενεργός μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2018. Παρακάτω θα δούμε 7 Συχνές ερωτήσεις σχετικά: Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, επιδοτεί αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και αναλόγως της περιφέρειας εγκατάστασης της επένδυσης. […]