Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2016

1 άρθρο

Ξενοδοχεία: Απελευθέρωση της δημιουργίας μικρών μονάδων σε “κορεσμένες περιοχές”

Ξενοδοχεία: Απελευθέρωση της δημιουργίας μικρών μονάδων σε “κορεσμένες περιοχές” Κατάργηση των “Κορεσμένων Περιοχών” για Ξενοδοχεία Στην κατάργηση του καθεστώτος των Περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΕΤΑ) που ίσχυε από το 1986, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Mε υπουργική απόφαση της Αν. Υπουργού Έλενας Κουντουρά δίνει οριστική λύση στην εξάλειψη των προβλημάτων λειτουργίας, […]