Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2016

4 άρθρα

ΕΣΠΑ Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για Υφιστάμενες

ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πρόγραμμα για Υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις Την αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2016 για Υφιστάμενες επιχειρήσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την αύξηση προϋπολογισμού […]

ΕΣΠΑ Προκαταβολή

ΕΣΠΑ: Χωρίς εγγυητική η προκαταβολή

ΕΣΠΑ: Χωρίς εγγυητική η προκαταβολή ΕΣΠΑ: Χωρίς εγγυητική η προκαταβολή μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνεται ότι ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ευγενία Φωτονιάτα, πραγματοποίησαν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016, συνάντηση […]

ΕΣΠΑ Μεταποίησης

ΕΣΠΑ Μεταποίησης: Έγκριση 3 νέων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μεταποίηση

ΕΣΠΑ Μεταποίησης: Έγκριση 3 νέων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μεταποίηση ΕΣΠΑ Μεταποίησης: Έγκριση 3 νέων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μεταποίηση ανακοίνωσε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιας για τη Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταποίησης “Σύγχρονη Μεταποίηση”   Το πρώτο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταποίησης «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεις με προσωπικό […]

Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ

Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και Παράταση ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και Παράταση ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη […]