Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2016

5 άρθρα

Αναπτυξιακός 2016: Τι προβλέπει για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και νεοφυείς

Αναπτυξιακός 2016: [alert_box style=”message” close=”no”]Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαβάστε εδώ το τελικό κείμενο[/alert_box] Τι προβλέπει για νέες, υφιστάμενες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και νεοφυείς Σύμφωνα με τον προσχέδιο του νόμου Αναπτυξιακό Νόμο 2016 , τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο (Αναπτυξιακό) μειώνονται  σημαντικά και […]

10+1 Οφέλη Εφαρμογής Συστημάτων Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου Σύντομος Ορισμός, Παρουσίαση και 10 + 1 Οφέλη από την Εφαρμογή Το Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου είναι η μεθοδολογία τυποποίησης των διαδικασιών βάσει των οποίων εκτελούνται οι εργασίες σε κάθε οργανισμό, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, […]

Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας  Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Αποτελεσματικότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες Εκτός από τη σημασία της παρακολούθησης της ρευστότητας για μια Τουριστική /Ξενοδοχειακή επιχείρηση, υπάρχει και η ανάγκη να αξιολογηθούν οι επιλογές της Διοίκησης ως προς την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των στοιχείων του ενεργητικού που διαθέτει. Η […]

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες

Η έννοια της ρευστότητας σε Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να διαθέτει επιπλέον χρηματικά διαθέσιμα, ώστε να αντιμετωπίζει έκτακτες ταμειακές εκροές και έξοδα ή να μπορεί να δράττει επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή της δίνονται, να διαθέτει δηλαδή χρηματοοικονομική ευκαμψία.

ΕΣΠΑ 2016: Χωρίς εγγυητική επιστολή η χρήση της προκαταβολής

ΕΣΠΑ 2016: Χωρίς εγγυητική επιστολή η χρήση της προκαταβολής Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού οικονομίας Αλέξη Χαρίτση σε οικονομική εφημερίδα Στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2016 (ΕΣΠΑ Τουρισμού 2016 , Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων , Νεοφυής Επιχειρηματικότητα , Ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων ) οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται θα μπορούν πλέον να κάνουν χρήση της προκαταβολής […]