Άνοιξε ο δρόμος για νόμιμη ενοικίαση κατοικιών μέσω του airbnb

Ο Νόμος 4336 14/08/2015 ([download id="3420"]) σελίδα 935 αναφέρει: "4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταργούνται από 1η Νοεμβρίου 2015." Αυτό σημαίνει οτι καταργεί την προϋπόθεση του Νόμου 4276 ([download id="3423"]) η οποία ανέφερε οτι "Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή…
Περισσότερα...

Παρουσιάσεις και Ομιλητές Τουρισμός 2016 – Νομοθεσία και νέο ΕΣΠΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού - Εθνική Τράπεζα - TUV Austria - Νηρηΐς Α.Ε. - Καυκάς Α.Ε. - Europe Direct City of Athens παρουσίασαν τις προοπτικές του Τουρισμού 2016, την νέα νομοθεσία, το νέο ΕΣΠΑ και λύσεις σε καθημερινά προβλήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Η Νηρηΐς Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και το Europe Direct City of Athens παρουσίασαν στις 4 Νοεμβρίου 2016…
Περισσότερα...