Μηνιαία αρχεία: Νοέμβριος 2015

2 άρθρα

Νόμιμη η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω airbnb

Άνοιξε ο δρόμος για νόμιμη ενοικίαση κατοικιών μέσω του airbnb

Ο Νόμος 4336 14/08/2015 () σελίδα 935 αναφέρει: “4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταργούνται από 1η Νοεμβρίου 2015.” Αυτό σημαίνει οτι καταργεί την προϋπόθεση του Νόμου 4276 () η οποία ανέφερε οτι “Ακίνητο που […]

Τουρισμός 2016 Νομοθεσία και Νέο ΕΣΠΑ

Παρουσιάσεις και Ομιλητές Τουρισμός 2016 – Νομοθεσία και νέο ΕΣΠΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού – Εθνική Τράπεζα – TUV Austria – Νηρηΐς Α.Ε. – Καυκάς Α.Ε. – Europe Direct City of Athens παρουσίασαν τις προοπτικές του Τουρισμού 2016, την νέα νομοθεσία, το νέο ΕΣΠΑ και λύσεις σε καθημερινά προβλήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Η Νηρηΐς Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και το Europe Direct City […]