“Επιχειρηματική Ευκαιρία”: 100% χρηματοδότηση για νέες επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα του Υπ.Αν.

"Επιχειρηματική Ευκαιρία": 100% χρηματοδότηση λειτουργικών εξόδων για νέες επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα του Υπ.Αν. μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 Προδημοσίευση Εκδόθηκε, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-202ο, από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προδημοσίευση του προγράμματος "Επιχειρηματική Ευκαιρία" η οποία προβλέπει την 100% χρηματοδότηση λειτουργικών εξόδων για νέες επιχειρήσεις από ανέργους. Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Επιχειρηματική…
Περισσότερα...

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»: 50% χρηματοδότηση για τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" Προδημοσίευση Εκδόθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" η οποία έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ,…
Περισσότερα...

Smart Cities: Το event για τις πόλεις του μέλλοντος

Η ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. και το Europe Direct Δήμος Αθηναίων  διοργανώνουν το Smart Cities την ημεριδα για τις Έξυπνες Πόλεις την Δευτέρα 15/12 στις 17.00! Μεγάλες εταιρίες από το χώρο της Επικοινωνίας, της Ανάπτυξης Λογισμικών Συστημάτων και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν και θα συζητήσουν πώς μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας πιο "έξυπνη", τεχνολογικά εξελιγμένη και ποιοτική…
Περισσότερα...

Startup:Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους Εγκρίθηκε η προδημοσίευση των  προσκλήσεων  για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν : - Τη Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και…
Περισσότερα...