Μηνιαία αρχεία: Αύγουστος 2014

1 άρθρο

Διαχειριστικά Συστήματα

Στην εποχή που διανύουμε, με τον υψηλό ανταγωνισμό, την εργασιακή και την οικονομική κρίση, τους ραγδαίους ρυθμούς αύξησης των τεχνολογικών εξελίξεων, των υψηλών απαιτήσεων και πολλαπλών αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων από τους εργαζόμενους, καθώς και της ανάγκης για σωστή διαχείριση κρίσεων και κλιματολογικών ανακατατάξεων, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης […]