Συνεργάτες

Handshake Pic

 

 

Συνεργάτες

Η αξιολόγηση προς πιστοποίηση των Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS18001 κτλ) πραγματοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, επιλογής της εταιρείας. Στην διάρκεια της μακροχρόνιας παρουσίας μας στον χώρο της υλοποίησης έργων που αφορούν στα Διαχειριστικά Συστήματα, έχουμε δημιουργήσει συνεργασίες με αξιόπιστους Οργανισμούς Πιστοποίησης, που παρέχουν στους πελάτες μας ποιοτικές υπηρεσίες πλήρως ανταποκρινόμενες στις ανάγκες τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: