Νέα Κριτήρια Κατάταξης Τουριστικών Μοναδων

Ξενοδοχεία: 31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση

Ξενοδοχεία: 31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση

Ξενοδοχεία: 31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση

31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση στα ξενοδοχεία, ήτοι η κατάταξη καταλυμάτων σε “Αστέρια” για τα ξενοδοχεία και για τα Camping και σε “Κλειδιά” για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα η οποία σχετίζεται με την διαβάθμιση της ποιότητας σε ότι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και στις παροχές κάθε χώρου.

H πιστοποίηση ενός τουριστικού καταλύματος σε μία συγκεκριμένη κατηγορία αστεριών ή κλειδιών, διασφαλίζει στον επισκέπτη ότι το κατάλυμα θα του παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με τις προδιαγραφές της κατηγορίας του και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα καταλύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την ΔΩΡΕΑΝ Αστεροποίηση online εδώ

Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά

Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά είναι, βάσει του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155),το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Νομοθεσία Κατάταξης Ξενοδοχείων, Camping/ Οργανωμένων Κατασσκηνώσεων /

Αναλόγως του καταλύματος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις και αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού ως κατωτέρω:

– για τα Ξενοδοχεία (κατηγορία αστέρων): οι διατάξεις των υπ’ αριθμ.  ΦΕΚ B 10 - 09.01.2015 (2757 downloads)  και  ΦΕΚ B 14 - 12.01.2015 (2004 downloads)  αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού,

– για τα Camping/ Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (κατηγορία αστέρων):οι διατάξεις των Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων. (14129/2015 ΦΕΚ Β 1476) (315 downloads) και  Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 219/ 08.01.2015 (14 Β’) απόφασης της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1596/10/5/2017) (323 downloads)  αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

– για τα Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια & διαμερίσματα (κατηγορία κλειδιών) οι διατάξεις των υπ’ αριθμ.  ΦΕΚ 2840/Β/22/10/2014 (2875 downloads) ,  ΦΕΚ 69 Β/16/1/2015 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 από− φασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κα− τηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερι− σμάτων (ΕΕΔΔ)» (472 downloads)   και  ΦΕΚ 1739 15/06/2016 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορί- ες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840)» (441 downloads)  αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού.

Θυμίζουμε οτι το ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων καλύπτει την διαδικασία αστεροποίησης στις επιλέξιμες δαπάνες.

 

Summary
Ξενοδοχεία: 31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση
Article Name
Ξενοδοχεία: 31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση
Description
31/12/2017 κλείνει η αστεροποίηση ξενοδοχείων, ήτοι η κατάταξη καταλυμάτων σε Αστέρια για τα ξενοδοχεία, τα Camping και Κλειδιά για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo