Καινοτομία: Υπερτριπλάσια κερδοφορία για τις Μμε που καινοτομούν

Καινοτομία: Υπερτριπλάσια κερδοφορία για τις Μμε που καινοτομούν

Η καινοτομία αποτελεί βασικό συστατικό για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά τόσο σε επίπεδο δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε θεσμικούς παράγοντες που προάγουν τη καινοτομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δείκτη Καινοτομίας που κατασκεύασε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, η Ελλάδα κατατάσσεται 34η μεταξύ 44 κρατών, υστερώντας σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου τόσο σε εισροές (δηλαδή σε επίπεδο θεσμών, ανθρώπινου δυναμικού, υποδομών, χρηματοδότησης και ανάπτυξης αγοράς) όσο και σε εκροές (δηλαδή καινοτομικά αποτελέσματα σε επίπεδο ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, οικονομικό αλλά και ψηφιακό).

  • Εξετάζοντας την καινοτομική δραστηριότητα στην ελληνική βιομηχανία, τον κλάδο με το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη (62% και 64% αντίστοιχα), παρατηρούμε πως παρά το αντίξοο καινοτομικό περιβάλλον, το 43% των ΜμΕ του κλάδου έχει καινοτομική δραστηριότητα (50% για την ΕΕ). Οι επιχειρήσεις αυτές κατάφεραν σημαντική αύξηση πωλήσεων την προηγούμενη 5ετία (+11,2%), επεδίωξαν δυναμικότερη ανάπτυξη και είχαν θετικότερες προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με τις μη-καινοτόμες ΜμΕ.
  • Οι καινοτόμες ΜμΕ διαχωρίζονται σε Ηγέτες (επιχειρήσεις που παράγουν οι ίδιες καινοτομία) και σε Μιμητές (που υιοθετούν καινοτομίες):
  • Οι Ηγέτες αποτελούν το 5% των ΜμΕ στην ελληνική βιομηχανία (6,4% στην ΕΕ), και στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, δομών Ε&Α και συνεργιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα – κερδίζοντας έτσι πλεονέκτημα κερδοφορίας και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.
  • Οι Μιμητές αποτελούν το 38% των ΜμΕ στην ελληνική βιομηχανία (44% στην ΕΕ), και καινοτομούν για να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά κυρίως μέσω υιοθέτησης τεχνολογιών από το εξωτερικό.
  • Με το 28% των μη καινοτόμων ΜμΕ (15% του συνόλου) να έχει ήδη εκπονήσει σχέδια καινοτομίας για την επόμενη 5ετία – ποσοστό ικανό να φέρει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μ.ο., ζητούμενο είναι η στήριξη της δραστηριότητας αυτής μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος δράσης των επιχειρήσεων ώστε η καινοτομία να βελτιωθεί και σε όρους ποιότητας.
  • Ποσοτικοποιώντας τα οφέλη από μία τέτοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, εκτιμάται ότι εάν οι μελλοντικά καινοτόμες ΜμΕ υλοποιήσουν τα σχέδια τους, το όφελος για την οικονομική δραστηριότητα του κλάδου θα είναι €0,7 δις. σε βάθος 5ετίας. Ωστόσο, εάν τα σχέδια αυτά συνοδευτούν από βελτίωση του περιβάλλοντος καινοτομίας, τα επιπλέον οφέλη μπορεί να προσεγγίσουν τα €4 δις σε ορίζοντα πενταετίας, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές συνέργειες μεταξύ Ηγετών και Μιμητών και βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα του συνόλου των καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Η βελτίωση των επιδόσεων καινοτομίας δύναται επιπλέον να προσελκύσει υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το θετικό αποτύπωμα της καινοτομίας στην οικονομία αλλά και την θέση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας.
SME Innovation Infographic Greece 2019
SME Innovation Infographic Greece 2019

Μπορείτε να κατεβάσετε την Μελέτη της ΕΤΕ εδώ: SME Innovation Greece 2019 (200 downloads)

Πηγή: NBG

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;