Τουρισμός στην Ελλάδα

Τουρισμός στην Ελλάδα: Στατιστικά Στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τουρισμός στην Ελλάδα: Γραφήματα και Στατιστικά Στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τουρισμός: Η ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας

Τα γραφήματα και τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν είναι βασισμένα στα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τον Τουρισμό στην Ελλάδα.

Σκοπός είναι να παρουσιαστεί μια συνολική εικόνα σχετικά με τον Τουρισμό στην Ελλάδα και η προσφορά του Τουριστικού Κλάδου στην Ελληνική οικονομία.

Τουρισμός στην Ελλάδα: Συνολικές Αφίξεις Τουριστών (έως 31/21/2013)

Το γράφημα παρουσιάζει την προσέλευση τουριστών στην χώρα από το 1995 μέχρι και το 2013.

Την αισθητή πτώση των ετών 2009-2010 ακολούθησε η σημαντική αύξηση του 2013.

(Στοιχεία σε μορφή .csv)

Τουρισμός στην Ελλάδα: Διεθνής Τουρισμός, έσοδα ως % εξαγωγών (έως 31/12/2012)

Το γράφημα παρουσιάζει τα έσοδα της Ελλάδας από διεθνή τουρισμό ως % του συνόλου των εξαγωγών μέχρι και το έτος 2012.

Το 2005 σημειώθηκε η υψηλότερη επίδοση και το 2010 η χαμηλότερη.

(Στοιχεία σε μορφή .csv)

Τουρισμός στην Ελλάδα: Διεθνής Τουρισμός, Συνολικά Έσοδα (σε $) (έως 31/12/2012)

Το γράφημα παρουσιάζει τα έσοδα της Ελλάδας από διεθνή τουρισμό σε $ μέχρι και το έτος 2012.

Το 2008 σημειώθηκε η υψηλότερη επίδοση και το 2010 η χαμηλότερη.

(Στοιχεία σε μορφή .csv)

Τουρισμός στην Ελλάδα: Συνολική Εικόνα (έως 31/21/2012)

Το γράφημα παρουσιάζει διεθνείς αφίξεις και έσοδα από το 1995 μέχρι και το 2012.

Η καλύτερη οικονομική επίδοση παρουσιάζεται το 2008 ενώ οι περισσότερες αφίξεις παρουσιάζονται το 2011.

Η χαμηλότερη οικονομική επίδοση και οι λιγότερες αφίξεις παρουσιάζονται το 1997.A webform by Podio – click here to get yours

Κανονίστε μια ΔΩΡΕΑΝ συνεδρία μαζί μας ΤΩΡΑ για το πως μια τουριστική επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα της!