Νόμιμη η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω airbnb

Άνοιξε ο δρόμος για νόμιμη ενοικίαση κατοικιών μέσω του airbnb

Ο Νόμος 4336 14/08/2015 ( NOMOS4336.pdf (407 downloads) ) σελίδα 935 αναφέρει:

“4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταργούνται από 1η Νοεμβρίου 2015.”

Αυτό σημαίνει οτι καταργεί την προϋπόθεση του Νόμου 4276 ( Νόμος 4276 (695 downloads) ) η οποία ανέφερε οτι “Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα”.

Κατά συνέπεια, επιτρέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς την υποχρέωση λήψης σήματος Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος σε πλατφόρμες όπως το airnb.

Προσοχή  στο γεγονός οτι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου και ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν το ακίνητο τους,  έχουν την ελάχιστη υποχρέωση σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, να προχωρήσουν  στην εμπρόθεσμη ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της μισθώσεως αυτής μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr και την λήψη του μοναδικού αριθμού καταχώρησης της μίσθωσης. Επίσης, προσοχή οτι ελλείψει ΕΣΛ το ακίνητο ΔΕΝ μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω σχετικών επενδυτικών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ Τουρισμού.